Μετατροπέας αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) (AFA) BlackCoin (BLC)

AFA
BLC
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του AFA/BLC παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) σε BlackCoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 0.572259 BlackCoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) σε BlackCoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 0.572259 BlackCoin

Ιστορικά αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) / BlackCoin

Ιστορία των ημερήσιων τιμών AFA /BLC από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 0.06834721046591 BlackCoin

το ελάχιστο για

  • 1 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 5.7225869457178E-5 BlackCoin
Date AFA/BLC
0.019955
0.019959
0.020023
0.020011
0.020100
0.020088
0.020087
0.020090
0.019984
0.019977
0.019873
0.019790
0.019805
0.019805
0.019804
0.019903
0.020027
0.020107
0.020287
0.020268
0.020264
0.020266
0.020319
0.020063
0.019992
0.019876
0.019793
0.019792
0.019790
0.019713
0.019616
0.019561
0.019508
0.019593
0.019593
0.019595
0.019720
0.019764
0.019699
0.019942
0.019924
0.019923
0.019923
0.019883
0.019926
0.019838
0.019885
0.019761
0.019759
0.019761
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 AFA BLC 100 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) AFA = 2.00 BlackCoin BLC
200 AFA BLC 200 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) AFA = 3.99 BlackCoin BLC
1 500 AFA BLC 1 500 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) AFA = 29.94 BlackCoin BLC
5 000 AFA BLC 5 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) AFA = 99.79 BlackCoin BLC

πίνακα μετατροπής

αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) (AFA)/BlackCoin (BLC)
100 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 2.00 BlackCoin
200 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 3.99 BlackCoin
300 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 5.99 BlackCoin
400 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 7.98 BlackCoin
500 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 9.98 BlackCoin
600 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 11.97 BlackCoin
700 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 13.97 BlackCoin
800 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 15.97 BlackCoin
900 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 17.96 BlackCoin
1 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 19.96 BlackCoin
1 500 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 29.94 BlackCoin
2 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 39.92 BlackCoin
2 500 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 49.90 BlackCoin
3 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 59.87 BlackCoin
4 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 79.83 BlackCoin
5 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 99.79 BlackCoin
6 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 119.75 BlackCoin
7 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 139.71 BlackCoin
8 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 159.66 BlackCoin
9 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 179.62 BlackCoin
10 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 199.58 BlackCoin
15 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 299.37 BlackCoin
20 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 399.16 BlackCoin
50 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 997.90 BlackCoin
100 000 αφγάνι Αφγανιστάν (AFA) = 1 995.80 BlackCoin
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());