tiền của Afghanistan : Đồng Afghani của Afghanistan AFA

Afghanistan

Vào 31 Th12 2002, afghani afghanistan (AFN) đã thay thế cho đồng afghani của afghanistan (AFA). Mã của của Đồng Afghani của Afghanistan là AFA. Chúng tôi sử dụng AFA làm biểu tượng của của Đồng Afghani của Afghanistan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Afghani của Afghanistan , tiền của Afghanistan

Tiền Của Afghanistan

.