Εξέλιξη Παλιά γαλλικού φράγκου / δολάρια ΗΠΑ

AFR

Εξέλιξη USD / AFR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε Παλιά γαλλικού φράγκου σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 Παλιά γαλλικού φράγκου = 190.7259165 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε Παλιά γαλλικού φράγκου σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 Παλιά γαλλικού φράγκου = 158.4707534 δολάρια ΗΠΑ