συνάλλαγμα της Ουγγαρίας : φιορίνι Ουγγαρίας Ft

Ουγγαρία

το φιορίνι Ουγγαρίας is the currency της Ουγγαρίας. Ο κωδικός του του φιορίνι Ουγγαρίας είναι HUF. Χρησιμοποιούμε Ft ως σύμβολο του του φιορίνι Ουγγαρίας. το φιορίνι Ουγγαρίας διαιρείται σε 100 fillérs. HUF ρυθμίζεται Magyar Nemzeti Bank (Central Bank of Hungary).

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του φιορίνι Ουγγαρίας , συνάλλαγμα της Ουγγαρίας

500 ฟอรินต์ฮังการี
10000 ฟอรินต์ฮังการี
1000 ฟอรินต์ฮังการี
5000 ฟอรินต์ฮังการี
2000 ฟอรินต์ฮังการี
20000 ฟอรินต์ฮังการี
200 ฟอรินต์ฮังการี
ฟอรินต์ฮังการี
.