συνάλλαγμα της Ουγγαρίας : φιορίνι Ουγγαρίας Ft

Ουγγαρία

το φιορίνι Ουγγαρίας is the currency της Ουγγαρίας. Ο κωδικός του του φιορίνι Ουγγαρίας είναι HUF. Χρησιμοποιούμε Ft ως σύμβολο του του φιορίνι Ουγγαρίας. το φιορίνι Ουγγαρίας διαιρείται σε 100 fillérs. HUF ρυθμίζεται Magyar Nemzeti Bank (Central Bank of Hungary).

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του φιορίνι Ουγγαρίας , συνάλλαγμα της Ουγγαρίας

500 φιορίνια Ουγγαρίας
10000 φιορίνια Ουγγαρίας
1000 φιορίνια Ουγγαρίας
5000 φιορίνια Ουγγαρίας
2000 φιορίνια Ουγγαρίας
20000 φιορίνια Ουγγαρίας
200 φιορίνια Ουγγαρίας
φιορίνια Ουγγαρίας
.