Εξέλιξη λεκ Αλβανίας / λίρες στερλίνες Βρετανίας

ALL

Εξέλιξη GBP / ALL

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λεκ Αλβανίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 λεκ Αλβανίας = 91.105404 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λεκ Αλβανίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 λεκ Αλβανίας = 44.475867 λίρες στερλίνες Βρετανίας