Sự phát triển của Lek Albania / Bảng Anh

ALL

Sự phát triển của GBP / ALL

Ngày tốt nhất để đổi từ Lek Albania sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Lek Albania = 91.105404 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Lek Albania sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Lek Albania = 44.475867 Bảng Anh