Εξέλιξη λεκ Αλβανίας / Tuvaluan δολάριο

ALL

Εξέλιξη TVD / ALL

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λεκ Αλβανίας σε Tuvaluan δολάριο ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 λεκ Αλβανίας = 163.757587 Tuvaluan δολάριο

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λεκ Αλβανίας σε Tuvaluan δολάριο ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 λεκ Αλβανίας = 103.617424 Tuvaluan δολάριο