Εξέλιξη νέα κουάνζα Ανγκόλας / μάρκα Φινλανδίας

AON

Εξέλιξη FIM / AON

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νέα κουάνζα Ανγκόλας σε μάρκα Φινλανδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νέα κουάνζα Ανγκόλας = 418.619044 μάρκα Φινλανδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νέα κουάνζα Ανγκόλας σε μάρκα Φινλανδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νέα κουάνζα Ανγκόλας = 73.648295 μάρκα Φινλανδίας