συνάλλαγμα της Βουλγαρίας : λεβ Βουλγαρίας лв

Βουλγαρία

το λεβ Βουλγαρίας is the currency της Βουλγαρίας. Ο κωδικός του του λεβ Βουλγαρίας είναι BGN. Χρησιμοποιούμε лв ως σύμβολο του του λεβ Βουλγαρίας. το λεβ Βουλγαρίας διαιρείται σε 100 stotinkas. BGN ρυθμίζεται Bulgarian National Bank.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του λεβ Βουλγαρίας , συνάλλαγμα της Βουλγαρίας

.