Εξέλιξη πέσο Αργεντινής / λάρι Γεωργίας

ARS

Εξέλιξη GEL / ARS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Αργεντινής σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 πέσο Αργεντινής = 7 997.169054 λάρι Γεωργίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Αργεντινής σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 πέσο Αργεντινής = 251.105683 λάρι Γεωργίας