Εξέλιξη πέσο Αργεντινής / δολάρια ΗΠΑ

ARS

Εξέλιξη USD / ARS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Αργεντινής σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 πέσο Αργεντινής = 10 411.161049 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Αργεντινής σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 πέσο Αργεντινής = 115.674407 δολάρια ΗΠΑ