Εξέλιξη σελίνια Αυστρίας / ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

ATS

Εξέλιξη AED / ATS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 σελίνια Αυστρίας = 333.95711 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 σελίνια Αυστρίας = 273.47078 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων