Εξέλιξη σελίνια Αυστρίας / λεκ Αλβανίας

ATS

Εξέλιξη ALL / ATS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε λεκ Αλβανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 σελίνια Αυστρίας = 1 024.3599 λεκ Αλβανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε λεκ Αλβανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 σελίνια Αυστρίας = 726.0423 λεκ Αλβανίας