Εξέλιξη σελίνια Αυστρίας / Bitcoin

ATS

Εξέλιξη BTC / ATS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε Bitcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000000 σελίνια Αυστρίας = 24 400.1947631956 Bitcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε Bitcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000000 σελίνια Αυστρίας = 125.7327238505 Bitcoin