Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / ευρώ

BDT

Εξέλιξη EUR / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 τάκα Μπαγκλαντές = 175.696593 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 τάκα Μπαγκλαντές = 89.649917 ευρώ