Sự phát triển của Taka Bangladesh / euro

BDT

Sự phát triển của EUR / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Taka Bangladesh = 175.696593 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Taka Bangladesh = 89.649917 euro