Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / ριάλ Ομάν

BDT

Εξέλιξη OMR / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε ριάλ Ομάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 τάκα Μπαγκλαντές = 70.990983 ριάλ Ομάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε ριάλ Ομάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 τάκα Μπαγκλαντές = 45.064643 ριάλ Ομάν