συνάλλαγμα της Βουλγαρίας : μεταλλικό λεβ Βουλγαρίας BGL

Βουλγαρία

Στις/Την 12 Μάι 1952, █ (BGM) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (BGO). Στις/Την 1 Ιαν 1962, το μεταλλικό λεβ βουλγαρίας (BGL) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (BGM). Στις/Την 5 Ιούλ 1999, το λεβ βουλγαρίας (BGN) αντικαταστάθηκε από τη/το το μεταλλικό λεβ βουλγαρίας (BGL). Ο κωδικός του του μεταλλικό λεβ Βουλγαρίας είναι BGL. Χρησιμοποιούμε BGL ως σύμβολο του του μεταλλικό λεβ Βουλγαρίας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του μεταλλικό λεβ Βουλγαρίας , συνάλλαγμα της Βουλγαρίας