Εξέλιξη δολάρια Καναδά / δηνάρια Αλγερίας

CAD

Εξέλιξη DZD / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε δηνάρια Αλγερίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 11 633.6970 δηνάρια Αλγερίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε δηνάρια Αλγερίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 4 973.0842 δηνάρια Αλγερίας