Εξέλιξη δολάρια Καναδά / ζλότι Πολωνίας

CAD

Εξέλιξη PLN / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 345.0879 ζλότι Πολωνίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε ζλότι Πολωνίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 199.0496 ζλότι Πολωνίας