Εξέλιξη δολάρια Καναδά / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

CAD

Εξέλιξη XAF / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 53 932.3007 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 37 977.1775 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής