Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / κορόνες Δανίας

CHF

Εξέλιξη DKK / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε κορόνες Δανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 757.6248 κορόνες Δανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε κορόνες Δανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 443.5302 κορόνες Δανίας