Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / φράγκα Ρουάντας

CHF

Εξέλιξη RWF / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε φράγκα Ρουάντας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 112 768.6321 φράγκα Ρουάντας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε φράγκα Ρουάντας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 26 488.0483 φράγκα Ρουάντας