Εξέλιξη φράγκα Ελβετίας / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

CHF

Εξέλιξη XAF / CHF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Ελβετίας = 66 838.6312 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Ελβετίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Ελβετίας = 39 045.9892 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής