Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / λεκ Αλβανίας

DZD

Εξέλιξη ALL / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε λεκ Αλβανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Αλγερίας = 201.0393 λεκ Αλβανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε λεκ Αλβανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Αλγερίας = 68.0445 λεκ Αλβανίας