Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / γκουρντ Αϊτής

DZD

Εξέλιξη HTG / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Αλγερίας = 100.8667 γκουρντ Αϊτής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Αλγερίας = 39.7965 γκουρντ Αϊτής