Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / ουγκίγια Μαυριτανίας

DZD

Εξέλιξη MRO / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε ουγκίγια Μαυριτανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Αλγερίας = 397.2786 ουγκίγια Μαυριτανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε ουγκίγια Μαυριτανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Αλγερίας = 175.1315 ουγκίγια Μαυριτανίας