Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας

DZD

Εξέλιξη NIO / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 δηνάρια Αλγερίας = 331.65280 χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 δηνάρια Αλγερίας = 213.58418 χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας