Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / λέου Ρουμανίας

DZD

Εξέλιξη RON / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε λέου Ρουμανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 δηνάρια Αλγερίας = 48.72081 λέου Ρουμανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε λέου Ρουμανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 δηνάρια Αλγερίας = 29.84882 λέου Ρουμανίας