Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / λίρες Τουρκίας

DZD

Εξέλιξη TRY / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 δηνάρια Αλγερίας = 244.44452 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 δηνάρια Αλγερίας = 17.15849 λίρες Τουρκίας