Εξέλιξη δηνάρια Αλγερίας / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

DZD

Εξέλιξη XAF / DZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Αλγερίας = 820.2928 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Αλγερίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Αλγερίας = 401.9738 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής