συνάλλαγμα της Ισπανίας : πεσέτα Ισπανίας ESP

Ισπανία

Στις/Την 28 Φεβ 2002, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το την πεσέτα ισπανίας (ESP). Ο κωδικός του της πεσέτα Ισπανίας είναι ESP. Χρησιμοποιούμε ESP ως σύμβολο του της πεσέτα Ισπανίας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της πεσέτα Ισπανίας , συνάλλαγμα της Ισπανίας