ευρώ

ευρώ EUR
1 USD = 0.9240 EUR
1 GBP = 1.1957 EUR
1 TRY = 0.1515 EUR
1 AUD = 0.6101 EUR
1 CAD = 0.6965 EUR
1 SEK = 0.0945 EUR
1 RUB = 0.0143 EUR
1 HUF = 0.0030 EUR
1 JPY = 0.0083 EUR
1 PLN = 0.2328 EUR
1 BRL = 0.2104 EUR
1 DKK = 0.1339 EUR
1 UAH = 0.0379 EUR
1 INR = 0.0128 EUR
1 CHF = 0.9428 EUR
1 KRW = 0.0008 EUR
1 XRP = 0.2605 EUR
1 ZAR = 0.0612 EUR
1 CZK = 0.0400 EUR
1 AED = 0.2515 EUR
1 XDG = 0.0025 EUR
1 MKD = 0.0162 EUR
1 LBP = 0.0006 EUR
1 IRR = 0.0000 EUR
1 VND = 0.0000 EUR
1 ISK = 0.0072 EUR
1 MYR = 0.2190 EUR
1 IQD = 0.0008 EUR
1 KES = 0.0091 EUR