Συναλλαγματική ισοτιμία φράγκο Γαλλίας (FRF) Ανδόρας φράγκο (ADF)

Ο μετατροπέας του FRF/ADF παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

FRF
ADF
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 FRF ADF 1 φράγκο Γαλλίας FRF = 1.00 Ανδόρας φράγκο ADF
2 FRF ADF 2 φράγκα Γαλλίας FRF = 2.00 Ανδόρας φράγκο ADF
15 FRF ADF 15 φράγκα Γαλλίας FRF = 15.00 Ανδόρας φράγκο ADF
50 FRF ADF 50 φράγκα Γαλλίας FRF = 50.00 Ανδόρας φράγκο ADF

πίνακα μετατροπής

φράγκο Γαλλίας (FRF)/Ανδόρας φράγκο (ADF)
1 φράγκο Γαλλίας = 1.00 Ανδόρας φράγκο
2 φράγκα Γαλλίας = 2.00 Ανδόρας φράγκο
3 φράγκα Γαλλίας = 3.00 Ανδόρας φράγκο
4 φράγκα Γαλλίας = 4.00 Ανδόρας φράγκο
5 φράγκα Γαλλίας = 5.00 Ανδόρας φράγκο
6 φράγκα Γαλλίας = 6.00 Ανδόρας φράγκο
7 φράγκα Γαλλίας = 7.00 Ανδόρας φράγκο
8 φράγκα Γαλλίας = 8.00 Ανδόρας φράγκο
9 φράγκα Γαλλίας = 9.00 Ανδόρας φράγκο
10 φράγκα Γαλλίας = 10.00 Ανδόρας φράγκο
15 φράγκα Γαλλίας = 15.00 Ανδόρας φράγκο
20 φράγκα Γαλλίας = 20.00 Ανδόρας φράγκο
25 φράγκα Γαλλίας = 25.00 Ανδόρας φράγκο
30 φράγκα Γαλλίας = 30.00 Ανδόρας φράγκο
40 φράγκα Γαλλίας = 40.00 Ανδόρας φράγκο
50 φράγκα Γαλλίας = 50.00 Ανδόρας φράγκο
60 φράγκα Γαλλίας = 60.00 Ανδόρας φράγκο
70 φράγκα Γαλλίας = 70.00 Ανδόρας φράγκο
80 φράγκα Γαλλίας = 80.00 Ανδόρας φράγκο
90 φράγκα Γαλλίας = 90.00 Ανδόρας φράγκο
100 φράγκα Γαλλίας = 100.00 Ανδόρας φράγκο
150 φράγκα Γαλλίας = 150.00 Ανδόρας φράγκο
200 φράγκα Γαλλίας = 200.00 Ανδόρας φράγκο
500 φράγκα Γαλλίας = 500.00 Ανδόρας φράγκο
1 000 φράγκο Γαλλίας = 1 000.00 Ανδόρας φράγκο