Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / Bitcoin

GBP

Εξέλιξη BTC / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε Bitcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000000 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 1 229 103.943180660 Bitcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε Bitcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000000 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 209.417842948 Bitcoin