Sự phát triển của Bảng Anh / Bitcoin

GBP

Sự phát triển của BTC / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Bitcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Bảng Anh = 122 910.39431807 Bitcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Bitcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Bảng Anh = 20.23411469 Bitcoin