Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / ευρώ

GBP

Εξέλιξη EUR / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 152.5832 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 102.4282 ευρώ