Συναλλαγματική ισοτιμία λίρα στερλίνα Βρετανίας (GBP) λίρα Γιβραλτάρ (GIP)

Ο μετατροπέας του GBP/GIP παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

£
£
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 GBP GIP 1 λίρα στερλίνα Βρετανίας GBP = 1.00 λίρα Γιβραλτάρ GIP
2 GBP GIP 2 λίρες στερλίνες Βρετανίας GBP = 2.00 λίρες Γιβραλτάρ GIP
15 GBP GIP 15 λίρες στερλίνες Βρετανίας GBP = 15.00 λίρες Γιβραλτάρ GIP
50 GBP GIP 50 λίρες στερλίνες Βρετανίας GBP = 50.00 λίρες Γιβραλτάρ GIP

πίνακα μετατροπής

λίρα στερλίνα Βρετανίας (GBP)/λίρα Γιβραλτάρ (GIP)
1 λίρα στερλίνα Βρετανίας = 1.00 λίρα Γιβραλτάρ
2 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 2.00 λίρες Γιβραλτάρ
3 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 3.00 λίρες Γιβραλτάρ
4 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 4.00 λίρες Γιβραλτάρ
5 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 5.00 λίρες Γιβραλτάρ
6 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 6.00 λίρες Γιβραλτάρ
7 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 7.00 λίρες Γιβραλτάρ
8 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 8.00 λίρες Γιβραλτάρ
9 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 9.00 λίρες Γιβραλτάρ
10 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 10.00 λίρες Γιβραλτάρ
15 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 15.00 λίρες Γιβραλτάρ
20 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 20.00 λίρες Γιβραλτάρ
25 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 25.00 λίρες Γιβραλτάρ
30 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 30.00 λίρες Γιβραλτάρ
40 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 40.00 λίρες Γιβραλτάρ
50 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 50.00 λίρες Γιβραλτάρ
60 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 60.00 λίρες Γιβραλτάρ
70 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 70.00 λίρες Γιβραλτάρ
80 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 80.00 λίρες Γιβραλτάρ
90 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 90.00 λίρες Γιβραλτάρ
100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 100.00 λίρες Γιβραλτάρ
150 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 150.00 λίρες Γιβραλτάρ
200 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 200.00 λίρες Γιβραλτάρ
500 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 500.00 λίρες Γιβραλτάρ
1 000 λίρα στερλίνα Βρετανίας = 1 000.00 λίρα Γιβραλτάρ