συνάλλαγμα της Σερβίας : δηνάριο Σερβίας дин.

Σερβία

το δηνάριο Σερβίας is the currency της Σερβίας. Ο κωδικός του του δηνάριο Σερβίας είναι RSD. Χρησιμοποιούμε дин. ως σύμβολο του του δηνάριο Σερβίας. το δηνάριο Σερβίας διαιρείται σε 100 paras. RSD ρυθμίζεται National Bank of Serbia.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του δηνάριο Σερβίας , συνάλλαγμα της Σερβίας

.