Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / λίρες Σουδάν

GBP

Εξέλιξη SDG / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε λίρες Σουδάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 531 219.9216 λίρες Σουδάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε λίρες Σουδάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 306.8591 λίρες Σουδάν