Εξέλιξη λίρες Σουδάν / λίρες στερλίνες Βρετανίας

SDG

Εξέλιξη GBP / SDG

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Σουδάν σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 λίρες Σουδάν = 32 588.2479031 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Σουδάν σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 λίρες Σουδάν = 18.8245952 λίρες στερλίνες Βρετανίας