Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / σελίνια Ουγκάντας

GBP

Εξέλιξη UGX / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 571 711.7051 σελίνια Ουγκάντας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 271 573.2944 σελίνια Ουγκάντας