Sự phát triển của Bảng Anh / Shilling Uganda

GBP

Sự phát triển của UGX / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Shilling Uganda là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 571 711.7051 Shilling Uganda

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Shilling Uganda là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 271 573.2944 Shilling Uganda