Εξέλιξη λίρες Γιβραλτάρ / δηνάρια Κουβέιτ

GIP

Εξέλιξη KWD / GIP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Γιβραλτάρ σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Γιβραλτάρ = 59.1797 δηνάρια Κουβέιτ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Γιβραλτάρ σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Γιβραλτάρ = 35.7507 δηνάρια Κουβέιτ