Εξέλιξη φράγκα Γουινέας / φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής

GNF

Εξέλιξη XOF / GNF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Γουινέας σε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φράγκα Γουινέας = 351.53862 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Γουινέας σε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φράγκα Γουινέας = 52.03736 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής