Εξέλιξη ρουπία Ινδονησίας / κούνα Κροατίας

IDR

Εξέλιξη HRK / IDR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε κούνα Κροατίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 ρουπία Ινδονησίας = 92.5561263 κούνα Κροατίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε κούνα Κροατίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 ρουπία Ινδονησίας = 41.6272490 κούνα Κροατίας