Εξέλιξη κορόνες Ισλανδίας / λίρες Τουρκίας

ISK

Εξέλιξη TRY / ISK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Ισλανδίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Ισλανδίας = 240.21387 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Ισλανδίας σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Ισλανδίας = 6.21243 λίρες Τουρκίας