Εξέλιξη δηνάρια Κουβέιτ / τάκα Μπαγκλαντές

KWD

Εξέλιξη BDT / KWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 30 445.9124 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 18 238.5586 τάκα Μπαγκλαντές