Εξέλιξη δηνάρια Κουβέιτ / Bitcoin

KWD

Εξέλιξη BTC / KWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε Bitcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 δηνάρια Κουβέιτ = 269 562.51721363 Bitcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε Bitcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 δηνάρια Κουβέιτ = 52.09718961 Bitcoin