Εξέλιξη δηνάρια Κουβέιτ / σέντι Γκάνας

KWD

Εξέλιξη GHS / KWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε σέντι Γκάνας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 2 613.8599 σέντι Γκάνας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε σέντι Γκάνας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 368.2461 σέντι Γκάνας